Årsmöteshandlingar 2023

Välkomna till FoU Välfärds Årsmöte 21 september, kl 14.00. nedan publiceras möteshandlingar: Verksamhetsberättelse Intresseföreningen för FoU V 2023 Förslag till styrelse 2023 FoU välfärd Verksamhetsplan och budget 2023-2024  LÄNK till ÅrsmötetMicrosoft Teams-möte Anslut från datorn, mobilappen eller rumenheten Klicka här för att ansluta till mötet Mötes-ID: 331 874 725 926 Lösenord: t2gvdV Ladda ned Teams […]

Forskardag 2023

Inbjudan forskardag_2023 Välkomna att anmäla er till årets Forskardag som FoU Välfärd arrangerar tillsammans med Socialstyrelsen. I år diskuterar vi den danska modellen ”Lovande praktik” och om och hur den kan användas i socialtjänstens forsknings- och utvecklingsarbete. Forskardagen vänder sig till medarbetare på FoU-enheter (medlemmar i FoU Välfärd) och Socialstyrelsens medarbetare. Anmälan senast 30 november […]

Rapporten om FoU i välfärdssverige är klar

Socialt arbete är i ständig förändring. Välfärdens utmaningar tar nya former och nya samhällsfenomen dyker upp längs vägen. Det sociala arbetet behöver mötas med agilitet, kompetens och säkerställd kunskap. Kunskap som möter praktikens utmaningar.  FoU Välfärd har gett utredare Margareta Forsberg i uppdrag att undersöka vilken roll FoU kan och bör spela i utvecklingen av […]

Kallelse till Årsmöte

Härmed kallas FoU Välfärds medlemmar till årsmöte för verksamhetsåret 2022-2023. Årsmötet, som är föreningens högsta beslutande organ, hålls före utgången av september månad på tid och plats som styrelsen bestämmer. I år hålls årsmötet 21 september kl 14.00 på Teams.  Motioner till årsmötet ska vara styrelsen tillhanda senast 1 september. Dessa ska mailas till styrelse@fouvalfard.se  […]

Samlokalisering ger stärkt samverkan och synergier mellan FOU nu och FoU Nordväst

Knutna händer som möts i en cirkel.

Som en del i arbetet med att utveckla praktiknära FoU och för att stärka samverkan och synergier mellan FOU nu och FoU Nordväst, delar verksamheterna arbetsplats från och med april 2021. – Att vi kommer närmare varandra medför stora möjligheter, säger Håkan Uvhagen, verksamhetschef FOU nu, samt Anna Gärdegård, tf verksamhetschef FoU Nordväst. – Vi ser framför […]

Forskare sökes till en studie om främjande och förebyggande arbete inom äldreområdet

Göteborgsregionen, FoU i Väst söker en forskare. Sista ansökningsdag: 2 maj. Om arbetsplatsen Genom Göteborgsregionen (GR) arbetar 13 kommuner tillsammans för en miljon invånare. Sedan år 2000 har regionen vuxit med ca 250 000 invånare. Den snabba tillväxten innebär både möjligheter och utmaningar inom de områden som vi arbetar med: utbildning, arbetsmarknad, social välfärd, miljö […]

Att införa IBIC – lättare sagt än gjort

I det här avsnittet av Nestorpodden intervjuas Eva Karlsson, projektledare på Nestor FoU-center, om hinder och förutsättningar kring arbetet med att få in och få till arbetsmodellen IBIC ”Individens behov i centrum”. IBIC är en arbetsmodell för handläggning inom socialtjänstens äldre-, funktionshinder- och socialpsykiatriområden. Modellen är sedan några år tillbaka på ingång runt om i […]