Föreningen FoU Välfärd söker en ny styrelsemedlem!

Föreningen FoU Välfärd söker en ny styrelsemedlem! Är du eller någon av dina medarbetare intresserad? I uppdraget ingår att: Delta aktivt i styrelsens arbete, vilket bl a innebär deltagande i ca 5 styrelsemöten per år Verka för FoU-enheters viktiga roll som en bro mellan forskning och praktik och tillsammans med övriga styrelsemedlemmar: planera den årliga […]

Välkommen att anmäla dig till FoU Välfärds konferens 15–16 oktober!

Välkommen att anmäla dig till FoU Välfärds konferens 15–16 oktober! Ingenting är som det brukar i år men det ska inte hindra oss från att genomföra FoU Välfärds konferens 2020. Vi ställer om och möts digitalt istället! Till årets konferens ville vi få en bred representation av de många olika forskningsprojekt och utvecklingsaktiviteter som pågår […]

FoU Välfärds årsmöte 2020

Härmed kallas till årsmöte 2020 för Intresseföreningen för FoU-enheter inom Välfärdsområdet, 29 september kl. 15.00. Årsmötet hålls via länk och årsmöteshandlingar kommer att publiceras här på föreningens webbplats senast den 22 september. Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast den 1 september. Kallelse med länk till årsmötet mailas till chefer för föreningens FoU-enheter. Varje medlemsverksamhet kan […]

FoU Välfärds konferens genomförs digitalt i år

Intresset för att medverka vid FoU Välfärds konferens 15-16 oktober har varit mycket stort med drygt 40 presentationsbidrag. Vi i styrelsen såg verkligen fram emot att få ses igen och tillsammans genomföra konferensen på plats i Stockholm. Men rådande omständigheter gör en fysisk konferens omöjlig och styrelsen har därför idag beslutat att FoU Välfärds konferens […]

FoU Jämt söker forskningsledare!

Fakta om FoU Jämt: FoU Jämt är ett regionalt kunskapscentrum som genom forskar- och praktiknära stöd bidrar till en långsiktig evidensbaserad kunskapsuppbyggnad inom socialtjänst och kommunal hälso- och sjukvård. FoU Jämt ingår också i Jämtlands läns regionala samverkans- och stödstruktur (RSS). Verksamheten finansieras av länets åtta kommuner och tillhör området Välfärd, klimat och kompetens inom […]

Information om FoU Välfärds konferens 15–16 oktober 2020

Temat för årets konferens är ”FoU i Sverige – vad pågår?” På FoU Välfärds konferens har vi en bred representation av de många forskningsprojekt och utvecklings-aktiviteter som pågår i FoU-miljöer runt om i landet. Nästan 40 olika förslag på presentationer och workshops har kommit in! Vi har satt ihop ett fullspäckat program där man kan […]

FoU Nordost söker forskningsledare

FoU Nordost är inne i en spännande fas då verksamheten utvecklas mot att vara en processorienterad samverkans- och stödstruktur för våra ägare. Det innebär att man i rollen som forskningsledare på FoU Nordost arbetar utifrån fokusområden som berör alla delar av socialtjänst och närliggande hälso- och sjukvård. Arbetet sker i nära samarbete med chefer, utvecklingsledare […]

Innovationskraft i små glesbygdskommuner – för en kunskapsbaserad socialtjänst

Glesbygdens innovationskraft inom socialtjänstens IFO – hur tas den bäst tillvara? GINO-projektet Att bedriva en kunskapsbaserad individ- och familjeomsorg i små glesbygdskommuner kan vara en utmaning. Förutsättningar i form av ekonomiska och personella resurser, tillgång till spetskompetens, geografiska avstånd och utbudet av insatser kan variera. Till fördel för det sociala arbetet i en liten kommun […]

Äldrecentrum söker utredare med forskarkompetens

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum söker nu en utredare med forskarkompetens på heltid. Läs mer nedan och varmt välkommen med din ansökan. Fakta om äldrecentrum Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum är ett kunskapscentrum som bidrar med forskning och kunskapsperspektiv på äldres situation i samhället. Äldrecentrums stiftare är Region Stockholm och Stockholms kommun.   Äldrecentrums uppdrag är att […]

Vad tycker skolbarn om ämnet livskunskap?

Det är ämnet för en vetenskaplig artikel, som har sin upprinnelse i ett projekt som genomfördes vid FoU Sjuhärad Välfärd. Du kan läsa mer i deras senaste nyhetsbrev, I FoUKUS # 2020. Där kan du även läsa om följande: – Studie om förändringsarbete inom socialtjänsten i Vårgårda – FoUS-seminarium: Den 29 oktober kl 13.30-15.30 gästas […]