Äldre i Centrum-podden: Bokstavligt om åldrandet

I det senaste avsnittet av Äldre i Centrum-podden ger redaktionen en överblick av forskningsområdena gerontologi och geriatrik. Hur har kunskapen om åldrandet sett ut och vad är nytt inom områdena? Gästar i studion gör forskarna Lena Östlund och Lars-Olof Wahlund som båda har varit redaktörer för grundböcker om gerontologi respektive geriatrik.  Lyssna på poddavsnittet här!

Äldres vardagsliv under coronapandemin – en intervjustudie i Gävleborg

Den här rapporten riktar ljuset mot hur coronapandemin påverkar äldres vardagsliv. Vilka strategier tillämpar äldre för att hantera de praktiska utmaningar som uppstått till följd av pandemin? Och hur agerar de för att stärka upplevelsen av meningsfullhet? FoU Välfärd Region Gävleborg har intervjuat 19 äldre Gävleborgsbor, vars livssituationer skiljer sig mycket åt. De äldres dagliga […]

Norrbottens Kommuner rekryterar: Vetenskaplig ledare inom området Hållbar utveckling och Innovation

Som vetenskaplig ledare erbjuds du ett stimulerande, variationsrikt och mångdimensionellt uppdrag där du bland annat kommer att stödja kommunernas strategiska arbete inom hållbar utveckling och innovation. Är du en person med god samverkanskompetens, har du ett tvärvetenskapligt förhållningssätt och en vana vid verksamhetsnära forskning och utveckling? Läs mer hos Norrbottens Kommuner

Nytt nummer av Äldre i Centrum: Tema Yrkeskunskapare

Nummer 3/20 av Äldre i Centrum har ett tema om hur man kan öka kompetensen och attrahera fler till vård- och omsorgsyrkena. Men som vanligt innehåller tidningen mer av nyheter, forskarporträtt, recensioner och lästips. Enligt sin nya tradition presenterar tidningsredaktionen det nya numret med ett eget avnitt av Äldre i Centrum-podden. Där gläds de åt […]

Podd om att ta tillvara på kunskap hos personal som gått kurs

Nu finns ett nytt avsnitt av Nestorpodden! Det handlar om personal som skickas på kurs – som kompetenshöjande och verksamhetsutvecklande insats – och vad som händer med deras nya kunskap när de kommer tillbaka till jobbet. Tas den tillvara? Kommer den till nytta för vård- och omsorgstagarna och för verksamheten i stort? Poddavsnitt nr. 5 […]

Prata med barn – webbsidan utvecklas och utökas

Webbsidan pratamedbarn.nu är ett metodstöd som vänder sig till personer som arbetar med barn inom socialtjänsten. I senaste nyhetsbrevet från FoU Nordost kan du läsa mer om hur detta metodstöd utvecklas. I samma nyhetsbrev kan du också läsa om följande: – Hur fungerar samverkan kring äldres vård- och omsorgsinsatser under coronapandemin? Kartläggning pågår. – FoU-samarbete […]

Föreningen FoU Välfärd söker en ny styrelsemedlem!

Föreningen FoU Välfärd söker en ny styrelsemedlem! Är du eller någon av dina medarbetare intresserad? I uppdraget ingår att: Delta aktivt i styrelsens arbete, vilket bl a innebär deltagande i ca 5 styrelsemöten per år Verka för FoU-enheters viktiga roll som en bro mellan forskning och praktik och tillsammans med övriga styrelsemedlemmar: planera den årliga […]

Välkommen att anmäla dig till FoU Välfärds konferens 15–16 oktober!

Välkommen att anmäla dig till FoU Välfärds konferens 15–16 oktober! Ingenting är som det brukar i år men det ska inte hindra oss från att genomföra FoU Välfärds konferens 2020. Vi ställer om och möts digitalt istället! Till årets konferens ville vi få en bred representation av de många olika forskningsprojekt och utvecklingsaktiviteter som pågår […]

FoU Välfärds årsmöte 2020

Härmed kallas till årsmöte 2020 för Intresseföreningen för FoU-enheter inom Välfärdsområdet, 29 september kl. 15.00. Årsmötet hålls via länk. Årsmöteshandlingar: Verksamhetsberättelse Intresseföreningen för FoU-enheter inom välfärdsområdet 2019–2020 Kallelse med länk till årsmötet mailas till chefer för föreningens FoU-enheter. Varje medlemsverksamhet kan representeras av en person med beslutsmandat. Med vänlig hälsningStyrelsen

FoU Välfärds konferens genomförs digitalt i år

Intresset för att medverka vid FoU Välfärds konferens 15-16 oktober har varit mycket stort med drygt 40 presentationsbidrag. Vi i styrelsen såg verkligen fram emot att få ses igen och tillsammans genomföra konferensen på plats i Stockholm. Men rådande omständigheter gör en fysisk konferens omöjlig och styrelsen har därför idag beslutat att FoU Välfärds konferens […]